Erteposer

Erteposene brukes til en rekke morsomme leker, for eksempel:

I denne leken bruker man 3 rockeringer i forskjellige størrelser og 1 ertepose per barn. Legg rockeringen på gulvet. Barna skal stå ca. 1 meter fra ringen (avhengig av alder og kastferdigheter) og forsøke å treffe rockeringen med erteposene. Når barna treffer rockeringen, går han/hun et skritt lenger unna. Slik fortsetter leken. Når han/hun har truffet rockeringen 5 ganger på rad, går man over til neste stasjon hvor det er en mindre rockering som man prøver å treffe, og så videre.

Erteposene kan også brukes til balansespill og til utvikling av motorikken eller som i dette eksemplet til strekkeøvelser: Barna står i et avgrenset område, for eksempel ved en strek på gulvet eller i en rockering. Her skal de ved å strekke seg forsøke å få tak i erteposene som er spredt utover gulvet. Erteposene skal ligge såpass langt unna at barna må strekke kroppen helt ut.