Miljø

Ji sport har stort fokus på miljø, såvel arbeidsmiljø og at våres produkter blir produsert under miljøvennlige forhold, hvilket er noen av de krav vi stiller til våres leverandører.

Arbeidsmiljøet skal være i orden og vi gjør mye ut av løpende å følge opp på våres arbeidsplassvurdering. Herutover bestreber vi oss på at alle har en positiv og utfordrende arbeidsdag uten trivielle og ensformige arbeidsoppgaver. Vi legger også vekt på at alle medarbeidere har det godt innbyrdes, dette sker gjennom en gjensidig respekt og høflig tone, men ikke mindst gennom samarbeide, hvor alle hjelper hverandre!


Våre leverandører blir nøye utvalgt gjennom mange årlige innkjøpsmesser og virksomhetsbesøk. Ji sport har en skrivelse som alle leverandører skal utfylde før vårt samarbeide går i gang. Denne skrivelse inneholder krav til internasjonale standarder m.v. Herutover generelle krav til arbeidsforhold: Ingen diskriminasjon, likestilling, respekt, ordentlige forhold, pauser m.v.


Firmaene blir ikke tatt i betraktning såfremt de ikke utfylder vårt skjema eller såfremt det ikke kan sikres mot barnearbeide. Såfremt firmaene kan dokumentere og bekrefte at de ikke benytter seg av barnearbeide går vi videre med firmaet, men dog stadig med våres krav. Vi følger etterfølgende opp på om firmaene har gjort noe for å forbedre eventuelle forhold som er nevnt i våres krav til deres utfyldelse av fremsendte skjemaer! Denne løsning ser vi som optimal, idet vi i samarbeide prøve