Aktiv læring

Aktiv læring og bevegelse

Aktiv læring og bevegelse i undervisningen er kjempe viktig, i forhold til å få barn til å knekke koden, med læring i de boklige fag.

Hvorfor aktiv læring?

Vi lærer alle på forskjellige måter. En av områdene som for undervisere ofte er overset eller vannskelig å få med er den fysiske læring.
Alle sanser kommer i spill, når matematikk, norsk, engelsk og mye mere læres med kroppen, og elevenes forskjellige læringsstile imøtekommes.

Læringsproduktene våre hjelper visuelt og fysisk med å få alle barn med fagligt.

 

All forskning  og studier viser at fysisk aktivitet fremmer innlæring.

Når det blir vannskelig:

Mange lærere opplever at det kan bli vannskelig å finne både tid og inspirasjon til å få mere aktivitet inn i de boklige og faglige undervisningstimer. Det krever forberedelse og fantasi å sette en hel klasse i gang med å lære, når krop og hode skal med. Dette har de fleste lærere ikke tid til.

Ji Sport

Ji sport har et bredt utvalg innenfor aktiv læring. Materiell som unnerstøtter bevegelse i undervisningen.

Med Ji Sports store utvalg av produkter for aktiv læring, er det noe for enhver elev. Vi har tenkt ideene og har produktene, som sikrer at dere lett og greit kan komme igang med fysisk læring.

Se f.eks det brede utvalg vi har av Youth Quick Play pakker eller det populære Lek på Strek. Her er det noe for alle klassetrinn.

Vi har også mange enkelt produkter, som lett kan kombineres med den undervisning dere allerede har. Vi har også produkter som kan hjelpe med å løfte undervisningen til høyere nivå som f.eks den flotte Læringsball
Se hele utvalget i menyen.

Har du behov for informasjon omkring læringsproduktene. Ring til oss på: 328 11 104

Rull til toppen